O mně

Ing. Lucie Peclová, Dis.

Můj zájem o jídlo, vaření a zdravý životní styl mě přivedl k myšlence věnovat se výživovému poradenství profesionálně. Vystudovala jsem tedy obor nutriční terapeut. V průběhu několika let po absolvování studia jsem získávala zkušenosti soukromým poradenstvím s výživou spojeným. Po mnoha pozitivních ohlasech na jídelníčky mnou sestavené jsem začala služby poskytovat široké veřejnosti. Mám Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR.

  • Vzdělání: Diplomovaný nutriční terapeut z Vyšší odborné školy zdravotnické (prezentace závěrečné práce na téma Výživa při gestačním diabetu přijata jako příspěvek na Diabetologické konferenci pracovníků ve zdravotnictví v ČR)
    Inženýr ekonomie Vysoké školy ekonomické v Praze
  • Praxe: v obezitologické a diabetologické ambulanci, výživová poradkyně pro veřejnost, výživové vzdělávaní pacientů v nemocnici